Udstillinger i 2016

Arkiv:

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005


Ole Knudsen
Fernisering lørdag den 5. november 2016, kl. 11.
Ole Knudsen, der er født i 1939, er en auto-didakt kunstner bosiddende i Vordingborg.
Han var medlem af Eks. Kunstskolen i 60 erne, og er repræsenteret på Silkeborg Museum.
Ole Knudsen er medlem af Billedkunstner-nes Forbund.


 

Ole Knudsen

Ole Knudsens billeder har en historie at fortælle, et indhold som ikke altid er umiddelbart aflæseligt.
Hvert billede har sin egen lange skabelsesproces fra de første penselstrøg til der, hvor billedet åbner sig, hvor der opstår et rum, et energifelt, hvor den guddommelige muse regerer - det er her, hvor det intuitive stof får mulighed for at lade sig materialisere. Det må nødvendigvis være et meget privat område, man som maler bevæger sig i, men det er Ole Knudsens intention og håb, at der er noget tilbage af det energifelt, som billedet er skabt ud af, når det færdige udtryk møder beskueren, således at det også for denne vil være muligt at blive lukket derind og få sin egen helt personlige oplevelse. En oplevelse, hvor man måske kan høre farverne tale, lade indholdet røre én, ligesom man ved en god musikalsk oplevelse kan komme til at se tonerne og mærke dem i sin krop.

Ole Knudsen var i 60´erne medlem af Den Eksperimenterende Kunstskole. - Eks. Skolen kom til at spille en stor rolle i vor tids kunstliv og har været fødselshjælper for mange af tidens danske kunstnere.


Trine Pedersen
Fernisering lørdag den 8. oktober 2016, kl. 11.
Dansk kunstner født i 1978, bor og arbejder I Roskilde
Uddannet på:
Det Fynske Kunstakademi 2002-2004
Edinburgh College of Art 2005-2008
Trine Pedersen er tilknyttet huset I Asnæs og er medlem af Billedkunstnernes Forbund

 

Trine Pedersen

På denne udstilling kan vi præsentere værker af billedkunstneren Trine Peder-sen, her vil man kunne se malerier, collager og papirarbejder.
Trine Pedersen arbejder inden for både maleri, tegning, papircollage og skulptur, men har i de senere år helliget sig arbejdet med førstnævnte. I værkerne under-søges spændingsfeltet mellem fladen og det fiktive rum på lærredet. Med lag på lag af maling, overlapning af former og elementer fra collagen skabes rum, hvori et ’flow’ af fragmenterede former, farver og linjer danner et selvstændigt rum inden for billedrammen. Indholdet synes at svæve mellem orden og kaos, drøm og bevidsthed. I formsproget splintres figurative og abstrakte, organiske og uor-ganiske elementer, som blander sig på kryds og tværs i en fiktiv virkelighed. I Trine Pedersens værker mødes man af et rumligt drama, hvor beskuerens blik suges ind i hvirvlende tunneller, hvis horisontale slutpunkt forbliver skjult.

I 2010 blev Trine Pedersen i forbindelse med Nordeas Erhvervspris valgt som årets kunstner.
Trine Pedersen der er medlem af Billedkunstnernes Forbund er uddannet på:
2006-2008: Edinburgh College of Art (Master of fine Art) Art Space & Nature
2004-2006: Edinburgh College of Art (Bachelor with honours ) i maleri
2002-2004: Det Fynske Kunstakademi
Ved ferniseringen den 8. oktober vil kunstneren være til stede


Jane Morten og John Wurtz
Fernisering lørdag den 3. september 2016, kl. 11-13
i Aktivitetshuset Bernhard, Adelgade 41 i Præstø
Sidste dag lørdag den 24. september 2016

 

Jane Morten og John Wurtz

En udstilling med to kunstnere der komplementerer hinanden.
Jane Morten formidler en naturoplevelse i et område mellem drøm og virkelighed, som dels virker overbevisende, dels er ganske sjælden i moderne maleri.
John Wurtz malerier er improviserende stemningsbilleder.


Gunnar Saietz
Fernisering lørdag den 30. april 2016, kl. 11-13
i Aktivitetshuset Bernhard, Adelgade 41 i Præstø
Sidste dag lørdag den 21. maj 2016
Udstillingen var åben under Fransk Forår:
 

Gunnar Saietz

Retrospektiv udstilling anledning af kunstnerens 80 års fødselsdag, En original og kreativ kunstner der arbejder i et surrealistisk formsprog og fylder sine billeder med underlige væsener, halvt menneske, flyvende heste og ansigter viser i en frodig vegetation i et forvrænget landskab, som får menneskelige træk. Engagementet og det kunstneriske er på ingen måde blevet mindre med årene, hvilket Gunnar Saietz også vil kunne overbevise os om på denne udstilling. e udstilling.


KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED

I Støberihallerne Adelgade 20 i Præstø
I den kommende KunshalGLas præsenterer en lang række anerkendte sjællandske keramikere deres arbejder, her vil være tale om brugskunst og dekorativ keramik af høj kvalitet. Keramiske arbejder der kan ses og købes.
Markedet var åbent under Fransk Forår i Præstø.


Didder Geisler

Koloristen Didder Geisler
Maleren Didder Geisler skal have ro og tryghed i vante omgivelser for at male og eksistere. Hun har trang til at udtrykke sig i maleriet. Det er en drift hos hende. Hun skal have hænderne i det maleriske for at fornemme hvad der ligger bag ved alt. Hvis hun ikke har tryghed mister hun synet, evnen til at fornemme tingene og omgivelserne. Men når så trygheden har indfundet sig og hun ser, så besynger hun den bagved liggende virkelighed i brugen af sine farver. Hun er kolorist og arbejder med 8 farver i det koloristiske felt.
Hun bor i Veddinge ikke langt fra sit fødested i Rævebjerg. Det er så at sige i sit barndoms landskab hun bor – og hun har det smukkeste morænelandskab om-kring sig og en dyb og frodig have bag sit hus og atelier, hvor haven slutter i en lille sø. Et inspirerende landskab for en kolorist.

Virkeligheden bag virkeligheden
Hun er interesseret i virkeligheden, men det der ligger bag er det hun søger forståelse for i sine billeder. Det at få det udefinerede i virkeligheden frem. Hun søger at klarlægge det bagvedliggende i sine koloristiske billeder. Prøver at se ind til benet, bag om overfladen. En evig stræben, der er hendes livsprojekt. Det ene billede er igangsættende til det næste. Hun har en fortløbende samtale i gang igennem billederne. Hendes ordløse samtale. Hos hende er farverne, det koloristiske: samtalen, hun arbejder ofte til klassisk musik og når hun ser et af sine ældre billeder, kan hun ofte genkalde sig musikken til billedet.

Didder Geisler er uddannet i 80’erne på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Her hav-de hun professorerne Albert Mertz og Ole Sporring som lærere og vejledere. Hun fik sit eget rum hos Sporring med udsigt over Nyhavn. Her kunne hun male og høre klassisk musik til. Tonerne inspirerer farvevalget. Her lærte hun at stole på det ordløse maleri. Det holdt ellers hårdt, for Mertz var en kontant og provokerende lærer for Didder. Han var ikke god til at beskytte. Men hun lærte at han var sin egen usikkerhed bekendt. Det var et træk hun godt kunne lide hos ham. Beskyttelsen fik hun hos Ole Sporring. Her var der ro og muligheder at hente. Den søger hun stadig omkring sit arbejde. Musikken hjælper hende til den ro og koncentration der skal til for at kunne male, og så giver landskabet i Odsherred den inspiration hvorfra hun sætter af og går ind i sine billeder, når hun finder tuben og penslerne frem for at søge bagom virkeligheden ind i fordybelsen.

Didder Geisler var Årets kunstner i Odsherred 2007.
Uddannelse:
Elev hos Egon Bjerg Nielsen, Glyptoteket, 1981.
Studier i Paris 1982
Elev på Det Kgl. Danske Kunstakademi 1983. Afgang 1990


Aktivitetshuset Bernhard, Adelgade 41 i Præstø